Develi Gündem Haberleri

Yeşilay Hakkında Bilgi

YEŞİLAY Türkiye Yeşilay Cemiyeti Birinci Dünya Savaşı sonunda, 5 Mart 1920 tarihinde merkezi İstanbul’da olmak üzere “Hilâl-i Ahdar” adıyla kurulmuştur. Yeşilay; sigara, alkollü içkiler, uyuşturucu maddeler, kumar ve teknoloji bağımlılıklarıyla mücadele eden halkımızın ve bilhassa gençlerimizin bütün zararlı alışkanlıklardan korunması için yaptığı çalışmalarla kamuya hizmet veren, 19 Eylül 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla “Kamuya Yararlı […]

Yeşilay Hakkında Bilgi
07 Mart 2018 - 9:46 'de eklendi.

YEŞİLAY
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Birinci Dünya Savaşı sonunda, 5 Mart 1920 tarihinde merkezi İstanbul’da olmak üzere “Hilâl-i Ahdar” adıyla kurulmuştur. Yeşilay; sigara, alkollü içkiler, uyuşturucu maddeler, kumar ve teknoloji bağımlılıklarıyla mücadele eden halkımızın ve bilhassa gençlerimizin bütün zararlı alışkanlıklardan korunması için yaptığı çalışmalarla kamuya hizmet veren, 19 Eylül 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla “Kamuya Yararlı Cemiyetler” arasında yer alan bir sivil toplum kuruluşudur.

Yeşilay’ın Türkiye’de 67 şubesi ve 70 temsilciliği bulunmaktadır.

Türk Yeşilay’ı Filistin, Lübnan, Bosna Hersek, Malezya, Tayland, Karadağ, Demokratik Kongo, Kenya Ülke Yeşilay’larına öncülük etmektedir.

YEŞİLAY’IN VİZYONU
2020 yılında, kuruluşunun ikinci yüzyılına girerken, bağımlılıklarla mücadelede Türkiye’yi örnek ve lider bir ülke yapan ve misyonunu yurtdışına taşıyan bir Yeşilay.

YEŞİLAY’IN MİSYONU
Yeşilay, insan onurunu ve saygınlığını temel alan, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan, milli ve ahlaki değerleri gözeterek ve bilimsel metotlar kullanarak tütün, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji, kumar vb. bağımlılıklarla mücadele eden; önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ve savunuculuk çalışmaları yürüten bir sivil toplum kuruluşudur.

YEŞİLAY’IN ÇALIŞMA ALANLARI
Alkol bağımlılığı, Sigara bağımlılığı, Madde bağımlılığı, Kumar bağımlılığı, Teknoloji bağımlılığı

YEŞİLAY’IN DEĞER VE İLKELERİ
İnsan Onuru İçin Bağımlılıklarla Mücadele
Ayrım Gözetmemek
Bağımsızlık
Halk Sağlığı
Bilimsellik
Küresellik
Toplumsallık

YEŞİLAY’IN FAALİYETLERİ

• Bağımlılıklarla mücadelede BİLİMSEL ve KANITA DAYALI yöntemler kullanarak araştırma, geliştirme ve proje uygulama faaliyetleri yürütür.
• Bilimsel ve akademik çalışmaları destekleyerek dokümantasyon merkezi oluşturarak YEŞİLAY YAYINLARI aracılığı ile gazete, dergi, kitap ve bülten yayınlar.
• Üye ve gönüllü ağını güçlendirerek yurt içinde ve yurt dışında şubeleşme ve TEŞKİLATLANMA çalışmaları yaparak toplumun her kesimine ulaşmayı amaçlar.
• Bağımlılıklarla mücadelede medya, internet ve sosyal medyayı aktif bir mücadele alanı olarak görür ve TOPLUMLA İLETİŞİMDE TÜM MECRALARIN ETKİN KULLANIMI ile mesajların tüm kesimlere aktarılması için çalışır.
• İlk ve ortaokullarda, lise ve üniversitelerde Yeşilay Kulüpleri kurarak EĞİTİM KURUMLARINDA YAYGINLAŞIR, çocuklarda ve gençlerde Yeşilay bilinci ve farkındalık oluşturur.
• Kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde bağımlılıklarla mücadele amaçlı yaygın ve örgün eğitim kurumları için müfredat hazırlar, yüz yüze ve uzaktan eğitim içeriği oluşturur, bağımlılıklarla mücadelede EĞİTİM MECRALARINDA AKTİF OLARAK YER ALIR.
• Çalışma alanına uygun ULUSLARARASI teşkilatlarla işbirliği yapar. Yurt dışında ÜLKE YEŞİLAY’larının kurulmasına öncülük eder.
• Dünyada bağımlılıklarla mücadele eden ULUSLARASI ÇATI KURULUŞ’ların oluşumuna öncelik eder.
• Bağımlılıklarla mücadelede yasal mevzuatın geliştirilmesi için SAVUNUCULUK çalışmaları yaparak toplumsal farkındalığı arttırmaya çalışır.
• Ülke çapında sosyal, kültürel ve sportif ETKİNLİKLER yoluyla bağımlılıklarla ilgili toplumsal farkındalığı arttırmak için çalışır.
• Çalışma alanı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ortak proje ve faaliyetler yürütür. Ulusal ve uluslararası birliklere, çatı kuruluşlara ve federasyonlara katılır; çalışma alanı ile ilgili TÜM PAYDAŞLARLA ETKİLİ İŞBİRLİĞİ geliştirir.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal Konsey Özel Danışmanlık Statüsüne Sahiptir.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Avrupa Alkol Politikaları Birliği üyesidir.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti kurumsal websitesi: www.yesilay.org.tr

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

SON DAKİKA
İLGİLİ HABERLER